MẠCH HÀO QUANG SỬ DỤNG LED VẪY

220.000

 1. Nguồn cấp: 5~12V DC
 2. Số LED điều khiển: 16 vòng x 32 tia (512 LEDs)
 3. Số hiệu ứng: 40 (Hiệu ứng có thể thay đổi được)
 4. Kích thước: 78 x 47 x 14 (mm)
 5. Hướng dẫn đấu nối LED (xem sơ đồ ở phía dưới)
  1. Tất cả các chân dương trên cũng 1 vòng nối chung với nhau, vòng 1 nằm trong cùng.

  2. Tất cả các chân âm trên cùng 1 tia nối chung với nhau.

  3. Trong phần mềm đã có 50 hiệu ứng mẫu có sẵn (Có thể lập trình thêm bớt trên máy tính theo nhu cầu)