Tuyển Dụng

HTC Technology Tuyển Dụng

Tên công việcNơi làm việcHạn nộp hồ sơ
Nhân viên Kinh doanh

TT_Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật Và Phần Mềm

TT-Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng

TT-Huế

Kỹ sư Điện tử

TT_Huế