Kỹ sư Điện tử

Hạn ứng tuyển:
Địa điểm: TT_Huế
Số lượng: 02

 

Trách nhiệm công việc:

1. Trả lời các cuộc gọi sau bán hàng và giải quyết các vấn đề của khách hàng;

2. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nội bộ;

3. Thực hiện trao đổi kỹ thuật trước khi bán hàng và trình diễn sản phẩm;

4. Sắp xếp các vấn đề mà khách hàng gặp phải và đưa họ trở lại bộ phận R & D;

5. Thu thập nhu cầu của khách hàng và cung cấp cho bộ phận tiếp thị;

6. Biên soạn và sửa đổi các tài liệu liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật (giải pháp, hướng dẫn vận hành, v.v.).

    HỒ SƠ ỨNG TUYỂN