Nhân Viên Kỹ Thuật Và Phần Mềm

Hạn ứng tuyển:
Địa điểm: TT-Huế
Số lượng: 01

■ Nhân viên kỹ thuật và phần mềm:

1, thành thạo Windows C / C ++, lập trình Linux C / C ++, thành thạo MFC.
2, có thiết kế độc lập và khả năng xây dựng, quen thuộc với cấu trúc dữ liệu và thuật toán thường được sử dụng.
3, với phân tích nhu cầu mạnh mẽ, phân tích hệ thống, khả năng thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu và kiến ​​trúc kỹ thuật liên quan, các khái niệm thiết kế hướng đối tượng có sự hiểu biết và ứng dụng tốt hơn.

    HỒ SƠ ỨNG TUYỂN