Nhân viên Kinh doanh

Hạn ứng tuyển:
Địa điểm: TT_Huế
Số lượng: 2

Trách nhiệm công việc:

1. Giải quyết các vấn đề của khách hàng ở trong nước và nước ngoài thông qua các công cụ trò chuyện như WhatsApp, Skype và Facebook;

2. Các chuyến công tác nước ngoài để cung cấp hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật ở nước ngoài;

3. Thực hiện trao đổi kỹ thuật trước khi bán hàng và trình diễn sản phẩm;

4. Sắp xếp các vấn đề mà khách hàng gặp phải và đưa họ trở lại bộ phận R & D;

5. Biên soạn và sửa đổi các tài liệu liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật (giải pháp, hướng dẫn vận hành, v.v.).

Trình độ chuyên môn:

1. Chuyên ngành liên quan đến máy tính và điện tử, bằng đại học trở lên;

    HỒ SƠ ỨNG TUYỂN