Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng

Hạn ứng tuyển:
Địa điểm: TT-Huế
Số lượng: 2

■ Nhân viên kỹ thuật và phần cứng:
1, quen thuộc với các nguyên tắc mạch chung và lựa chọn thiết bị.
2, thành thạo bản vẽ bảng mạch, có thể gỡ lỗi độc lập trình điều khiển phần cứng, quen thuộc với thiết kế mạch cấp nguồn.
3, Sử dụng thành thạo nhiều thiết bị gỡ lỗi, quen thuộc với các đặc điểm của thiết bị, kinh nghiệm phát triển ARM, thành thạo ngôn ngữ C, khả năng thực hành được ưa thích.

    HỒ SƠ ỨNG TUYỂN